logo areopag

Fundacja Areopag działa od 1990 roku. Zajmuje się organizowaniem wystaw i zakładaniem bibliotek. Organizowaniem konferencji chrześcijańskich, imprez kulturalnych, szkoleń a także wydawaniem książek i prowadzeniem działalności naukowej.

Areopag to było zawsze dobre miejsce na dyskusję: „Mężowie ateńscy – przemówił Paweł stanąwszy w środku Areopagu – widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem: «Nieznanemu Bogu».

Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając. Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko. (…) Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak powiedzieli niektórzy z waszych poetów. (…) Wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia, dlatego że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez Człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych». Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: «Posłuchamy cię o tym innym razem». Tak Paweł ich opuścił” (Dz 17,22-33).

Wolne datki na cele statutowe
Konto w ING: 73 1050 1243 1000 0090 8079 8854

Przekaż darowiznę na wsparcie wystawy Biblii:

Organizacja wystaw

Powierzchnia wystawy dotyczącej reprintów pierwszych wydań Biblii zajmuje od 80 do 120 m2, może być jednak dzielona na sekcje lub pokazywana w częściach. W zależności od poterzeb jej zawartość może być modyfikowana i dostosowana do powierzchni którymi dysponuje odbiorca. Jeżeli zachodzi taka potrzeba możliwa jest prelekcja oraz pokaz multimedialny. Całość wzbogaca kurs kaligrafii prowadzony przez specjalistę.

Twój koszyk
Przewiń do góry